0773075079 (ĐẶT HÀNG)
0773075079 (CSKH)

Bản quyền & sở hữu

1. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website:

– Tên đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHUNG PERFUME

– Người đại diện: Thái Văn Luận

– Email: luanthai6@gmail.com

2. Số Gấy phép/chứng nhận: Giấy phép đăng ký kinh doanh:

Số: ‎                Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP.HCM

3. Bản quyền:

Website này là bản quyền và thuộc sở hữu hợp pháp của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHUNG PERFUME